Ehoumaki (ehou maki): Lucky long sushi roll for Setsubun no hi